Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘sun’

That hollow ball inside

Dispersing acid all about

Blend those salty tears, cry

But don’t blink, don’t break

Still divine and so beloved

Though crossed and cut, falling apart

Uneven trade, call to your heart

don’t clutch that love, let go

Eyes perceive the outside world

Swirling about the untouched core

Those flowers, trees and animals

And rays of sunlight easing pain

Cultures flowing, clashing now

Disappear in long time ago past

And finding yourself tightly hold

Your breathing locked within

All that`s temporary will not last

It’s calling for some temperance

The world around so precious

Mocked by war and cruelty

Keep dreaming of that peaceful world

If you feel pain your heart´s still there

Please, my darlings, stay alive

while loving all you see around

Poem by Christina Bay

Read Full Post »

lost in streets with stores

those cold raindrops rattling down

on top of a broken umbrella

blend myself in cosy chattering

feeling sick and nearly fainting

by those terrifying words

clutching at my heart, uneasy

gulping down harsh reality

and still holding on to

my last evening in childhood

sailing on the wind

distantly

living up in heaven

safely

while dragged between their lifes

the screams fight their way out

your hand on my cheek is fine

but don’t want your hand any nearer

let alone the gentlemen

idle, empty hollowness

blank memory?

fake fear?

hugging my stuffed bunny Bun

’cause there still isn’t someone to blame

ending up with fancy pumps

I like to wear, but afraid to show

me and my remote dreams

waking up with twittering

the world still is, hello sunlight

will you melt my hurting heart

and help me stay alive?

Read Full Post »

2012doomsday Een crisis zoals die zich nu voltrekt in de economie was misschien twee á drie jaar geleden al voorspeld door een knappe econoom. De terreurdreiging die op 11 september 2001 het Westen wakker schudde was in de jaren negentig al bekend bij de auteur van het boek ‘De Terroristenjaagster’.  Een volgende lang verwachte gebeurtenis gaat mogelijk plaatsvinden in het jaar 2012: er doen namelijk hardnekkige geruchten de ronde dat in 2012 de wereld zal vergaan. De Maya’s, de oude Egyptenaren en de oude Grieken berekenden eeuwen geleden al dat het jaar 2012 de overgang zou vormen tussen twee tijdperken. De Maya’s ondersteunden hun conclusie met hoogstaande wis- en natuurkunde en onderscheidden een aantal cycli, gebaseerd op oriëntatie van planeten in het heelal. In het jaar 2012 zouden een aantal van deze cycli tegelijk eindigen, wat garant zou staan voor enig indrukwekkend vuurwerk. De Maya’s zijn niet de enigen die verwachten dat 2012 een bijzonder jaar gaat worden. Verschillende theorieën voorspellen dat in 2012 de wereld zal vergaan, de zogenaamde ‘Watchers’ zullen terugkeren of dat er een tijd van vrede aanbreekt. Vanuit de natuurkunde ondersteunt het aflopen van de cyclus der zonnevlekken de theorie dat er in 2012 een bijzonder voorval zal plaatsvinden en schrijver David Horn stelt zelfs dat de Bijbelse reuzen beschreven in een achtergehouden Bijbelboek de aarde zullen vernietigen. Wordt 2012 het jaar van de lang gevreesde Apocalyps?

Rampendetectie

Aarde – Zon – Hunab K`u

De Maya’s baseerden hun jaartelling op de gedachte dat de tijd in een cirkel verloopt, en niet lineair. Het jaar 2012 is volgens hen dan ook niet het einde van alles, maar het begin van een wedergeboorte. Tot op de dag van vandaag blijkt de Maya jaartelling ongekend nauwkeurig te zijn. De Maya’s baseren hun kalender namelijk op de stand van de hemellichamen ten opzichte van het hart van de Melkweg en de beweging van ons Zonnestelsel door het heelal.

In het jaar 2012 komt het Zonnestelsel op één lijn te liggen het centrum van de Melkweg, beter bekend als Hunab K`u. De kalender van de Maya’s stopt dan ook in het jaar 2012, en wel op 21 december dat jaar. Oftewel, de Maya`s hebben hun kalender geijkt op een datum die 2500 jaar in de toekomst lag. Ook de kalenders van de Egyptenaren, de Tibetanen, de Kelten, de Inca’s en de Hopi Indianen gaan niet verder dan 21 december 2012. Een mondeling overgeleverd verhaal van de laatste groep voorspelt dat op 21 december 2012 de aarde voor drie dagen in leegte en duisternis gedompeld zal zijn, waarna de magnetische polen omkeren.

Als gevolg van de elektromagnetische velden die de aarde en andere hemellichamen omhullen zou de magnetische pool van de aarde kunnen omkeren als het Zonnestelsel en Hunab K`u zich op één lijn bevinden. Op dit moment hebben Canadese onderzoekers vastgesteld dat de magnetische pool op de Noordpool onderhevig is aan een gigantische verplaatsing. Dit zou kunnen duiden op een aankomende poolswitch. De laatste keer dat de magnetische Noord- en Zuidpool verwisselden was 780.000 jaar geleden.

Zonnevlekken

Een andere cyclus die afloopt in het jaar 2012 is die van de zonnevlekkenactiviteit. Deze cyclus heeft een periode van 11 jaar en kende in het jaar 2001 nog een hoogtepunt. Na de verrassende resultaten van verscheidende wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat wanneer de magnetische pool van de aarde noordwaarts is gericht en dat van de zon zuidwaarts, het magnetische veld van de aarde op zijn sterkst is. Er wordt dan heel weinig zonnestraling doorgelaten. Voorheen dacht men dat wanneer de polen van zowel de aarde en de zon dezelfde kant op zijn gericht het aardse magneetveld het beste zonnestraling tegenhield. Nu blijkt dat wanneer zowel het magneetveld van de aarde als dat van de zon dezelfde kant op staan gericht, hevige zonnestormen het leven op aarde flink kunnen beïnvloeden. Naar aanleiding van recent onderzoek verwachten wetenschappers in 2012 een hogere piek dan normaal gesproken.

The Return of the Watchers

In het jaar 2012 zullen de Bijbelse reuzen, de Nephilim, terugkeren op aarde. Althans, dat gelooft David Horn, auteur van de bestseller Nephilim Stargates – The Year 2012 and the Return of the Watchers. Deze lang gevreesde gebeurtenis zou zijn voorspeld in het Bijbelboek van de profeet Henoch, de overgrootvader van Noach.

Henoch beschrijft in gedetailleerde bewoordingen hoe de Watchers, een soort engelen, uit de hemel vallen en zich vermengen met het menselijk ras. De reuzen die hieruit ontstaan zijn de Nephilim. Tijdens de Zondvloed waren de ‘Watchers’ gedoemd tot een verblijf onder de heuvels van de Aarde gedurende 70 generaties. Na deze tijdspanne zou hun gevangenschap worden ontbonden, waarna zij werden veroordeeld tot een eeuwig verblijf in de hel. Het nageslacht van de Watchers, de Nephilim, zou als de tijd is aangebroken op aarde komen om verwoestingen aan te richten.

Uit wetenschappelijk onderzoekt blijkt dat in 2892 v.C. de aarde te kampen had met een flinke Zondvloed. Uitgaande van een gemiddelde leeftijd van 70 jaar (volgens psalm 90:10) is het jaar 2012 helemaal geen slechte kandidaat om de voorspelling van Henoch gestalte te geven…

De echte waarheid

2012 of toch 2016?

Uiteraard zitten er wat haken en ogen aan de ophef rond het jaar 2012. De situatie waarin de aarde, de zon en het hart van de Melkweg op één lijn liggen staat in de wetenschap beter bekend als Galactische Uitlijning. De aardas staat altijd loodrecht op en in het midden van een cirkelvormig vlak, de ecliptica. In het jaar 2012 gaan de lijn door het hart van de Melkweg en de ecliptica elkaar snijden.

Tijdens de huidige cyclus (van 1980 tot 2016) bevindt de zon zich op de dag van de winterzonnewende (21 december) op hetzelfde punt als waar het hart van de Melkweg en de ecliptica elkaar snijden. Dit gebeurt tot 2016 elk jaar. Het enige bijzondere aan alle ophef is dat gedurende de periode 1980-2016 deze kruising precies plaatsvindt op de dag van de winterzonnewende. Na 2016 zal de Galactische Uitlijning voor een aantal jaren op 22 december geschieden.

Verwarring zaaien

Sinds kort heeft men een theorie geformuleerd die beschrijft dat de zon letterlijk op en neer beweegt door het hart van de Melkweg, met een periode van 64 miljoen jaar. De precessiecylcus van de zon (wat dit precies inhoudt is niet relevant) kent een periode van 26.000 jaar. Deze twee cycli worden te pas en te onpas door elkaar gehaald. Het verschil tussen beide wordt echter vaak over het hoofd gezien, dan wel verzwegen, want het doet erg veel afbreuk aan de geloofwaardigheid van de doemscenario`s. Als de zon in 2012 namelijk wel het hart van de Melkweg zou kruisen, zou het zonnestelsel te maken krijgen met de gekste zwaartekracht en andere energetische poespas, veroorzaakt door de hoge dichtheid van de sterren in dat gebied van de ruimte.

Ons zonnestelsel bevindt zich op dit moment 112 lichtjaren ‘boven’ het hart van de Melkweg. Al zouden we met de hoogst denkbare snelheid reizen (de lichtsnelheid), dan kan iedereen na wat simpel rekenwerk voorspellen dat we te laat zullen komen om het langverwachte vuurwerk in het jaar 2012 waar te maken.

Verder is er veel ophef rond de uitlijning van de zon, de planeten en Hunab K`u in 2012: wat vaak wordt verzwegen is dat deze uitlijning gewoon elk jaar plaatsvindt. Wederom is het enige bijzondere hieraan dat voor het eerst in 26.000 jaar deze uitlijning zich zal voordoen op 21 december, de dag van de winterzonnewende.

Apocalyps?

Bovenstaande theorieën zijn slechts een greep uit de wilde voorspellingen die de ronde doen over 12 december 2012. Maar ook andere gebeurtenissen vragen aandacht in deze tijden. De vulkanische hotspot onder Yellow Stone Park in Amerika is bijvoorbeeld 640.000 jaar geleden voor het laatst uitgebarsten, terwijl de hotspot gemiddeld elke 600.000 jaar actief is. Een uitbarsting van een dergelijke megavulkaan zou het leven op aarde drastisch kunnen beïnvloeden. Ook de opwarming van de aarde brengt grote veranderingen teweeg voor zowel de ecologische verhoudingen als de leefomstandigheden van de mens, maar niemand kan exact verwoorden wanneer en in hoeverre de eventuele gevolgen effect hebben. En wie herinnert zich nog de lange krantenartikelen over de rampen die zich zouden voltrekken op 1 januari 2000? Hoe alle computers zouden crashen vanwege de overgang naar een volgend millennium en hoe veel software plotseling het label ‘millenniumproof’ kreeg toegekend? (De meeste software verdiende dit label uiteindelijk niet.)

Het is misschien nog wel verontrustender dat de gezaaide verwarring en gekweekte paniek jaarlijks miljoenen euro’s in de kassa van menig boekhandel en de zakken van menig waarzegger. Een Apocalyps is eigenlijk niets meer dan een openbaring, het onthullen van nieuwe kennis. Waarom men dan verwacht dat dan gelijk de hele wereld op z`n kop staat is mij een raadsel…

Bronnen:

1) Hypnotherapeut en energetisch genezer Peter Langendijk

2) De weg naar 2012

3) Daan Speak: over de Maya`s

4) Zonnevlekken en de terugkeer van de Watchers

5) Enkele 2012 mythen ontzenuwd

Nog meer interessante links:

1) Viewzone: The Real Doomsday?

Read Full Post »

Vroeger dacht men dat de wereld er zo uitzag:

flatearth

Natuurlijk weten we allemaal dat de aarde niet plat is, dat zij ook zeker niet op palen staat waar de duiveltjes uit de hel aan schudden om een aardbeving te veroorzakene; de hemelboog bestaat niet, en er zitten dus ook geen gaten in om de regen door te laten… Ja, waarom zou je zoiets kroms geloven?


Media vroeger

Het antwoord daarop is heel simpel: heb jij ze verteld dat het niet zo was? Men geloofde namelijk ook dat de aarde het middelpunt van het heelal was, en dat alle andere hemellichamen als de zon, de maan, Venus en nog wat planeten om de aarde draaide. Er was slechts één man, Galileo Galilei die het tegendeel beweerde, namelijk dat de aarde om de zon draaide. Dat viel niet zo in goede aarde bij de bijbelkenners, die natuurlijk het volk graag verzekerde dat de mensen en de aarde in het middelpunt van Gods aandacht stonden.


Media nu

Tegenwoordig zijn we omringd door tv, radio, kranten, internet, slimme en minder slimme mensen… We kennen eenzijdige informatie (roddels, censuur, propaganda), valse informatie (leugens) en verdraaide informatie (denk aan misbruik van taal, bewerkte foto’s, grafieken zonder 0-lijn)… De grootste leugenaars zijn vaak de mensen met de meeste macht: staatshoofden (Bush, ivm bespioneren van burgers), regeringen (Israël, ivm de leugen dat enkele Arabische landen in 1967 Israël wilden aanvallen), internationale instellingen (NAVO, ivm met leugen dat 100.000 Albanezen waren vermoord in Kosovo) of grote bedrijven (Microsoft, dat een monopoly onderhoudt op het gebied van software). Ook reclames kunnen er wat van: vooral verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen maken vaak gebruik van semi-wetenschappelijke termen of gewoon lastige latijnse benamingen. Een paar voorbeelden aminopeptiden (eiwitten dus; gewoon een combinatie van ‘aminozuren’ en ‘peptidebindingen’) en hypo-allergenen (eiwitten die zo behandeld zijn dat ze geen allergische reacties kunnen veroorzaken).


De lange vingers van de media

Je kunt je afvragen of de grootschaligheid van reclame niet ook voordelen met zich meebrengt. Want zeg nou zelf: reclame is de ideale manier om de massa te bereiken. Aan de andere kant kunnen bedrijven of particulieren ook misbruik maken van deze vrijheid. Door aandacht te trekken met actuele onderwerpen als het milieu, de toestanden in de 3e wereldlanden en de stijgende olieprijzen.


Milieu…

Zo bieden veel energiebedrijven bijvoorbeeld groene stroom aan tegen een hoger tarief dan gewone stroom: is dat geen misbruik maken van het milieu voor commerciële doeleinden? Charitative organisaties als het WWF en Amnesty International doen veel goede dingen, maar waarom krijgt de top van zo’n instelling meestal toch een dik jaarloon? Toch niet van het geld dat de basisschoolkinderen na schooltijd inzamelen als ze langs de deuren gaan voor de bruine beer of de ijsvogel?


De goedheiligman…

Vooral kinderen zijn heel gevoelig voor reclame. De nieuwe poppen, auto`s, spellen en knutselmaterialen worden vaak half november op de buis gebracht, enkele weken voor Sinterklaas, de waterpistolen na de eerste warme zomerdag, om maar niet te spreken over de kinderversies van mobiele telefoons, digitale camera’s en laptops.


Justitiële belemmeringen…

Bij grootschalige rechtszaken verschijnen de verdachten en hun daden al gauw in de krant. De hele rechtszaak of delen daarvan zijn te bekijken op tv of internet. Dit levert gevaar op voor familie en vrienden van verdachten, er kunnen rellen ontstaan en misschien is er uiteindelijk zelfs sprake van gedwongen bekentissen om van de media-aandacht af te zijn. Belemmert het bestaan van de media in zo’n geval niet de voortgang van een spraakmakende rechtszaak?

Wat doen we hieraan? Zitten we lui achterover op onze bank en zappen we weg als het zoveelste reclameblok ons favoriete programma onderbreekt?

Read Full Post »