Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Science’

De blauwe diepten en het zoute nat

vermengen als oranje gloed

een wakend oogje toeknijpt

Het spel der liefde riekt naar branding

van op en neer, beweging

maakt zachte kuiltjes van ruw zand

Als de zorgvuldig componerende

afgebroken raakt van golven

die het levenswerk bezielen

Van zand- naar luchtkastelen valt, maar

reeds schep en emmer  is ontgroeid

Dan huilt de wind veel zoete tranen

rukt,  slaat en giert symfonisch

tot de horizon weer blikken vangt

En de schaduw van het zandkasteel

opkruipt over blote benen

en kalmpjes aan de branding sust

Poem by Christina Bay

Read Full Post »

The problems to be faced are vast and complex, but come down to this:

6,7 billion people are breeding exponentially.

The process of fulfilling their wants and needs is stripping earth

of its biotic capacity to support life;

a climatic burst of consumption by a single species

is overwhelming the skies, earth, waters, and fauna.

PAUL HAWKEN

(Tyler Miller, G., Living in the envrionment, p 123)

Read Full Post »

The Maya`s perhaps did not end their very accurate calender on December 21th 2012 for no reason: you just have to take a look at the world around, read the news papers and listen tot the radio and you’ll notice there’s chaos all over the place. There is a strong economic recession, many people lost or are going to lose their jobs because of that, there are still wars and floods, and there is poverty and pollution. But most of all, there is the swine flu, in those days better known as the ‘Mexican flu’.

Scientists predict the new flu will mutate or fuse with the regular, ‘human’ flu. When autumn prevails, the pandemic could transform into an epidemic phenomenon. And why is that? Well, because we all want to enjoy our holidays in another country, preferably as far away from home as possible. The virus can be transported via the air (according to tests done on animals), and once you are infected with the flu, you are well able to infect all the people you meet until the incubation time has ended and you get ill. All people in your environment going to different places in Europe or even more exotic places like Asia en America, meeting tons of local people and other people from different places, and returning home when possibly infected by the swine flu… I don’t think I have to end this sentence properly.

A few weeks ago I did not know anyone who knew anyone who had the swine flu. Now I do and it feels like the flu is closing in on me. Moreover, I pretty much belong to the group with ‘more risk to get infected by swine flu’. On the other hand, according to the predictions, only 30 % of the people will get ill by infection: this still is more than with the regular flu, but it scares people more because of adjectives like ‘mexican’ and ‘swine’, and all the attention the media gives this ‘new’ disease…

The only thing we should be scared of is the moment the swine flu and the regular flu will fuse. More people will be vulnerable then, because the regular flu makes us sick earlier, but also changes a lot faster than the swine flu. The swine flu causes a much heavier form of the flu we are used to; all together there is a bigger chance the patient dies… (Correct me if I’m wrong: I can’t find my source anymore…)Normal healthy people should not fear the swine flu: they do not fear regular flu either, do they? But people with weakened health, like people suffering from Pfeiffer, have to be more carefull than usual.

For now I’ll enjoy my holidays on the island of Great Brittain and the amazing city of Rome. I won’t consider myself as a target of the new flu, because living with this panic makes me, I think, more a victim of the swine flu than when I actually get infected by this disease…

Read Full Post »

Een universitair kind ziet de tekortkomingen van zijn ouders. Kan het daar mee leven? In hoeverre loopt het kind tegen grenzen op in de sociale ontwikkeling en de schoolprestaties? Hoe beïnvloedt het opleidingsniveau tussen kind en ouder  het zicht van het kind op de maatschappij? Zal het inzicht in de samenleving van een kind met laagopgeleide ouders minder ver ontwikkeld zijn dan de visie van een kind met universitair opgeleide ouders?

Het IQ van een individu is voor een bepaald deel afhankelijk van de opvoeding, evenals alle andere factoren die bijdragen tot de totstandkoming van een volwassene. De sociale omgeving van het tegenwoordige kind is een stuk groter dan vroeger het geval was. Toch bepaalt  wat een kind ‘van huis meekrijgt’ zijn of haar latere succes. Een interessant item vond ik de invloed van lager opgeleide ouders op de vermogens van een kind/student. Doorgaans gaan kinderen van universitair opgeleide ouders ook naar de universiteit, of op zijn minst het HBO, maar de laatste jaren gaat een groot percentage kinderen van niet-universitair opgeleide ouders ook naar de universiteit. Het onderwijs op een universiteit is er vooral op gericht een kritische academicus af te leveren en veel vanzelfsprekende zaken worden op een universiteit helemaal binnenste buiten gekeerd. Een student verkrijgt op deze manier vaak verrassende inzichten over de maatschappij en de wereld om zich heen. Deze informatie moet verwerkt worden en dit geschiedt meestal door het thuis te delen met de ouders of broers/zussen. Maar wat nou als de ouders geen weet hebben van deze toch ‘universitaire’ zaken? De student loopt dan tegen onoverkomelijke bergen op: er ontstaan meningsverschillen, er wordt beschuldigd van onwetendheid, er wordt beschuldigd van betweterigheid…

Beide partijen (ouder vs. kind) praten op hun eigen niveau over dezelfde dingen. Of, in sommige gevallen, de student wil een onderwerp aansnijden waar de ouders nog nooit van gehoord hebben. Dat kan heel problematisch worden als dat soort situaties zich herhaaldelijk voordoen. Het gesprek blijft steken in onderwerpen waar de ouders verstand van hebben en waar ze meestal over praten: het weer, school, ontmoetingen met bekenden in de supermarkt… Als de student nieuwe kennis of inzichten wil delen, zullen de ouders vaak niet eens in staat zijn de waarde in te schatten van de gedachtegang en visie van hun zoon of dochter. Ook bij een geschil kan de jongere wel zeggen dat het antwoord van één der ouders een onjuiste reactie is volgend de argumentatieleer; het zal alleen maar meer irritatie opleveren. Andersgezegd: de ouders beschikken niet over genoeg kennis om een “hoogstaande” conversatie te houden.

Het meest schokkende is wel als de student tot het inzicht komt dat zijn of haar analyses van het eigen gezin correct zijn en dat de student niet de vermogens heeft hier iets aan te veranderen. Immers, de ouders hebben doorgaans een bepaalde fase in hun leven bereikt waarin ze liever alles bij het oude late. Daarnaast zijn mensen, hoe ouder ze worden, meer geneigd inside the box te denken, wat inhoudt dat het zoeken naar andere oorzaken voor en gevolgen van bijvoorbeeld maatschappelijke problemen dan tot nu toe werd voorgeschoteld door kranten en nieuwsberichten niet van toepassing is. De ouders blijven volhouden dat ADHD een modeverschijnsel is, dat homofilie een gevolg is van foutieve opvoeding of dat men verkouden wordt van op de tocht zitten, zonder precies te kunnen formuleren waarom de variabele ‘op de toch zitten’ van invloed is op verkouden worden.

Het komt nog vaker voor dat de ouders geen weet hebben van bepaalde zaken: het verloop van de Vietnamoorlog, de impact van sociaal-darwinisme op de samenleving of heel simpel het veranderende patroon in vakantiebestemmingen. De ouders schijnen niet te beseffen dat de wereld zo veel groter is dan het dorp of de stad waarin zij zijn opgegroeid. En dat hun kroost niet fysiek alle hoeken van de planeet bereisd, maar op zijn minst alle facetten van de tegenwoordige wereld krijgt voorgeschoteld op de universiteit. En gretig toehapt.

Uiteraard zijn de ouders wel trots op hun academicus in wording. Bij elk familiefeest of de heimelijke ontmoetingen in de supermarkt met bekenden wordt op bescheiden, maar toch arrogante wijze opgeschept over de prestaties van de nakomeling. Waarbij de ouder met veel verontschuldigende gebaren uitlegt niets te snappen van de dingen die het kind leert op de universiteit. En al helemaal niet van plan is zich daar in te verdiepen…

Read Full Post »

earthdrying

Read Full Post »