Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘homofilie’

I have friends who admitted that confessing you’re gay is a thing you better don’t do. The ‘otherwise’ part I missed, but as it concerned friends from a very christian village near my hometown, I could only guess it had something to do with ‘not-done’.

For a very long time I wondered why some people are gay and why other are not. I already figured out that gay people are not well accepted in most cultures, because 1) men are supposed to sleep with women and produce offspring 2) gay men are not exactly masculine and 3) people find it repulsive only to think of two men kissing and/or having sex.

Let me start with the third point. Why would you find it repulsive that two other people than yourself have a good time together? You are not forced to look, you are not even forced to think about it. It is only your upbringing that somehow emphasized that men are attracted to women and vice versa.

Then the second point. No, gay men are not masculine, but they can be strong and they look like men. They only, somehow, do not act like a straight man. Gay men usually fulfill the more (very girly) feminine occupations, related to styling, fashion and design… Scientific research concluded that brains of gay men are more suited for working with art, design and other area`s that require creativity and eye for details. Though lots of gay men have an office job or a job in engineering.

The first point, and especially the part about producing offspring, is for me, an environmentalist, the most important one. In nearly all cultures gay people are not accepted for a whole range of reasons, that are based upon prejudices and opinion-based cultural values. I think the existence of gay people serves a very noble goal: it is a natural solution to overpopulation. Imagine that around 5-10% of a population does not breed because it does not feel attracted to individuals of the opposite sex. This would seriously reduce the amount of children and will prevent that the human population will expand excessively.

So, what I wanted to say was that we (all people on this globe) should not hate gay people just because they do not act masculine, or are more sensitive than straight guys, or scream like a girl in stead of roaring like a tough guy. Gay people are very nice to talk to – especially when you’re a girl (like me) and finally find a guy who understands you! – they will not hit on man`s wife, they will not fancy a girl when she is not interested, they do not contribute to overpopulation.

Actually, you could say gay people are totally harmless and do not deserve the hatred that they receive. Of course, there are criminal gay people, but there are also straight criminal people. And I have very rarely heard of gay people beating up straight people (which is also a crime, of course).

In short, confessing you’re gay should not be a torture. In stead, we should welcome gay people who step out of their closet.

NOTE: Click here for a short article about what the Bible says about gay marriage/same sex marriage that inspired me to write this post. I do not contradict the article, because I also do not see why people who can’t have childeren should raise children, but I want to add that what the Bible says is not doubtless true (as the Bible has been written by humans, and before these stories and ‘wisdoms’ have been written down, a lot of oral story telling has probably ruined the original story line (which does not exclude there is some true in Biblical stories) and people of a few centuries ago did not know as much about nature and biological process as we do now) and christians (and also muslims, jews, hindu’s etc.) should stop hating their fellow men because the authors of religious books judged in stead of looked at facts.

NOTE II: Click here for an article by Soulforce, an organization resisting political and religious oppression of gay/lesbian in a relentless, non violent way. Especially pay attention to the interpretation of Biblical texts that provide ways to be none-straight and still be a good, religious person. But above all, consider this:

Most people who are certain they know what the Bible says about homosexuality don’t know where the verses that reference same-sex behavior can be found. They haven’t read them, let alone studied them carefully. They don’t know the original meaning of the words in Hebrew or Greek. And they haven’t tried to understand the historical context in which those words were written.

Very interesting article, a real recommendation!

NOTE III: ‘People who can’t have children should not raise children’ I’ll bring about in a future post about in vitro fertilization (IVF).

Advertisements

Read Full Post »

Een universitair kind ziet de tekortkomingen van zijn ouders. Kan het daar mee leven? In hoeverre loopt het kind tegen grenzen op in de sociale ontwikkeling en de schoolprestaties? Hoe beïnvloedt het opleidingsniveau tussen kind en ouder  het zicht van het kind op de maatschappij? Zal het inzicht in de samenleving van een kind met laagopgeleide ouders minder ver ontwikkeld zijn dan de visie van een kind met universitair opgeleide ouders?

Het IQ van een individu is voor een bepaald deel afhankelijk van de opvoeding, evenals alle andere factoren die bijdragen tot de totstandkoming van een volwassene. De sociale omgeving van het tegenwoordige kind is een stuk groter dan vroeger het geval was. Toch bepaalt  wat een kind ‘van huis meekrijgt’ zijn of haar latere succes. Een interessant item vond ik de invloed van lager opgeleide ouders op de vermogens van een kind/student. Doorgaans gaan kinderen van universitair opgeleide ouders ook naar de universiteit, of op zijn minst het HBO, maar de laatste jaren gaat een groot percentage kinderen van niet-universitair opgeleide ouders ook naar de universiteit. Het onderwijs op een universiteit is er vooral op gericht een kritische academicus af te leveren en veel vanzelfsprekende zaken worden op een universiteit helemaal binnenste buiten gekeerd. Een student verkrijgt op deze manier vaak verrassende inzichten over de maatschappij en de wereld om zich heen. Deze informatie moet verwerkt worden en dit geschiedt meestal door het thuis te delen met de ouders of broers/zussen. Maar wat nou als de ouders geen weet hebben van deze toch ‘universitaire’ zaken? De student loopt dan tegen onoverkomelijke bergen op: er ontstaan meningsverschillen, er wordt beschuldigd van onwetendheid, er wordt beschuldigd van betweterigheid…

Beide partijen (ouder vs. kind) praten op hun eigen niveau over dezelfde dingen. Of, in sommige gevallen, de student wil een onderwerp aansnijden waar de ouders nog nooit van gehoord hebben. Dat kan heel problematisch worden als dat soort situaties zich herhaaldelijk voordoen. Het gesprek blijft steken in onderwerpen waar de ouders verstand van hebben en waar ze meestal over praten: het weer, school, ontmoetingen met bekenden in de supermarkt… Als de student nieuwe kennis of inzichten wil delen, zullen de ouders vaak niet eens in staat zijn de waarde in te schatten van de gedachtegang en visie van hun zoon of dochter. Ook bij een geschil kan de jongere wel zeggen dat het antwoord van één der ouders een onjuiste reactie is volgend de argumentatieleer; het zal alleen maar meer irritatie opleveren. Andersgezegd: de ouders beschikken niet over genoeg kennis om een “hoogstaande” conversatie te houden.

Het meest schokkende is wel als de student tot het inzicht komt dat zijn of haar analyses van het eigen gezin correct zijn en dat de student niet de vermogens heeft hier iets aan te veranderen. Immers, de ouders hebben doorgaans een bepaalde fase in hun leven bereikt waarin ze liever alles bij het oude late. Daarnaast zijn mensen, hoe ouder ze worden, meer geneigd inside the box te denken, wat inhoudt dat het zoeken naar andere oorzaken voor en gevolgen van bijvoorbeeld maatschappelijke problemen dan tot nu toe werd voorgeschoteld door kranten en nieuwsberichten niet van toepassing is. De ouders blijven volhouden dat ADHD een modeverschijnsel is, dat homofilie een gevolg is van foutieve opvoeding of dat men verkouden wordt van op de tocht zitten, zonder precies te kunnen formuleren waarom de variabele ‘op de toch zitten’ van invloed is op verkouden worden.

Het komt nog vaker voor dat de ouders geen weet hebben van bepaalde zaken: het verloop van de Vietnamoorlog, de impact van sociaal-darwinisme op de samenleving of heel simpel het veranderende patroon in vakantiebestemmingen. De ouders schijnen niet te beseffen dat de wereld zo veel groter is dan het dorp of de stad waarin zij zijn opgegroeid. En dat hun kroost niet fysiek alle hoeken van de planeet bereisd, maar op zijn minst alle facetten van de tegenwoordige wereld krijgt voorgeschoteld op de universiteit. En gretig toehapt.

Uiteraard zijn de ouders wel trots op hun academicus in wording. Bij elk familiefeest of de heimelijke ontmoetingen in de supermarkt met bekenden wordt op bescheiden, maar toch arrogante wijze opgeschept over de prestaties van de nakomeling. Waarbij de ouder met veel verontschuldigende gebaren uitlegt niets te snappen van de dingen die het kind leert op de universiteit. En al helemaal niet van plan is zich daar in te verdiepen…

Read Full Post »